Dla członków platformy

Spotkanie Biznesu z Międzynarodowymi
Instytucjami Finansowymi
Grudzień 2015

“Bioróżnorodność. Nowe Instrumenty Finansowania i Oceny Ryzyka Inwestycji”

Strategiczne
Analizy Prawne
Jesień 2015

Ryzyka i Możliwości Prawne dla Wybranych Branż Związane z Obecnie Obowiązującą
i Projektowaną Legislacją Dotyczącą Ochrony Bioróżnorodności

Powstaje Raport Biznes
i Bioróżnorodność
2015/2016

Przekrojowa Analiza Trendów, Ryzyk i Możliwości
w Obszarze Bioróżnorodności dla Wybranych Branż

Polska Platforma jest członkiem Unijnej Platformy Biznes i Bioróżnordność stworzonej przez Komisję Europejską w celu współpracy z przedsiębiorcami w Europie

Polska Platforma jest głosem polskiego biznesu na tym forum.

Brussels, Belgium, 04 June 2015 - Green Week 2015 - Is EU nature legislation fit for purpose? - Dr. Elsa Nickel, Deputy Director General, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Germany - Pekka Pesonen, Secretary General, COPA-COGECA - Janez Potocnik, Chairman of the Rural Investment Support for Europe (RISE) Foundation and former Commissioner for Environment, European Commission ©EU - Patrick Mascart

21

Brussels, Belgium, 04 June 2015 - Green Week 2015 - Is EU nature legislation fit for purpose? ©EU - Patrick Mascart

Brussels, Belgium, 03 June 2015 - Green Week 2015 - Launch of the 2018 European Green Capital Award and the 2016 European Green Leaf - Karmenu Vella, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, European Commission ©EU - Patrick Mascart

BIORÓŻNORODNOŚĆ TO KWESTIA BIZNESOWA

Uwaga instytucji polskich, unijnych i międzynarodowych, polityków i decydentów oraz kadry zarządzającej największych firm na świecie przesuwa się w stronę bioróżnorodności - czynnika, który nie dostrzeżony w porę, stanowić może ogromne ryzyko dla działalności firmy, natomiast sam w sobie niesie olbrzymi potencjał i możliwość generowania zysków oraz uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

WYDARZENIA

  • 2015 CBD Business Forum
    W dniach 11 - 12 listopada 2015 r., w Helsinkach odbędzie się 2015 CBD Business Forum "Practices, Solutions and the Way Forward".…

NEWS&MEDIA

  • WYWIAD DO POLSKIEGO RADIA PROGRAM PIERWSZY
    Polska Platforma Biznes i Bioróżnorodność została zaproszona do Polskiego Radia Program Pierwszy. Polskie firmy powinny postawić na inteligencje ekologiczną - mówiła w Polskim…

BIZNES INFO

  • Natural Capital Financing Facility
    W dniu 16 lutego 2015 roku Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły nowy instrument finansowania kapitału naturalnego…

LEGISLACJA

NOWE WARUNKI PRAWNE I RYNKOWE WYMAGAJĄ ZMIANY DOTYCHCZASOWEGO MODELU BIZNESOWEGO

Ten trend określono już na świecie mianem „Planu B” lub „nowej rewolucji gospodarczej”. Efektywnym wsparciem biznesu w procesie wdrażania nowego modelu biznesowego na świecie są platformy współpracy.

Polska Platforma Biznes i Bioróżnorodność jest dedykowana dla polskich przedsiębiorców. Stanowi wsparcie prawne i biznesowe w zakresie identyfikowania ryzyk i możliwości operacyjnych związanych z wykorzystaniem bioróżnorodności, surowców i zasobów naturalnych oraz w budowaniu zrównoważonych modeli biznesowych dla poprawy rentowności i konkurencyjności firmy.