Bioróżnorodność jest kwestią biznesową

Dlaczego różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) jest tak ważna dla przedsiębiorców na całym świecie?

Każda działalność gospodarcza jest bezpośrednio lub pośrednio oparta i uzależniona od bioróżnorodności i usług ekosystemów. Utrzymanie rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w nowych warunkach oznacza konieczne zmiany  w dotychczasowym modelu biznesowym.

Uwaga instytucji unijnych i międzynarodowych, polityków i decydentów oraz kadry zarządzającej największych firm na świecie przesuwa się w stronę bioróżnorodności – czynnika, który nie dostrzeżony w porę, stanowić może ogromne ryzyko dla działalności firmy, natomiast sam w sobie niesie olbrzymi potencjał i możliwość generowania zysków, uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

Efektywnym wsparciem biznesu w procesie wdrażania nowego modelu biznesowego na świecie są platformy współpracy.

Polska Platforma Biznes i Bioróżnorodność jest dedykowana polskim przedsiębiorcom.

  1. Uczestniczymy w pracach organizacji i struktur europejskich i międzynarodowych poświęconych propagowaniu idei ochrony bioróżnorodności wśród przedsiębiorców.
  2. Gromadzimy informacje na temat nowych regulacji, trendów i rozwiązań mających na celu integrację tematyki bioróżnorodności z działalnością przedsiębiorców.
  3. Opracowujemy analizy i raporty dotyczące oceny aktualnej i projektowanej legislacji i trendów w zakresie bioróżnorodności mających znaczenie strategiczne dla danego sektora lub branży.
  4. Rozpowszechniamy i propagujemy wiedzę o zrównoważonych modelach biznesowych i nowych regulacjach dotyczących bioróżnorodności wśród przedsiębiorców w Polsce.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność