Misja. Wizja. Strategia.

Fundacja za pośrednictwem Polskiej Plaformy Biznes i Bioróżnorodność podejmuje działania na rzecz rozpowszechaniania wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych i ekonomicznych mających na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności przy jednoczesnym zachowaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.

Misja.

Wspieranie, aktywizacja i integracja środowiska biznesu dla skutecznego wdrażania międzynarodowych, unijnych oraz krajowych programów i strategii ochrony bioróżnorodności.

Wizja.

Bioróżnorodność zintegrowana z działalnością biznesu. Oznacza to, że przedsiębiorcy wspólnie, świadomie i w sposób zrównoważony korzystają z usług ekosystemów. Przekłada się to bezpośrednio na zapewnienie stabilnej i rentownej działalności poprzez właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych.

Strategia.

Podejmowanie działań mających na celu propagowanie nowego efektywnego modelu biznesowego opartego na wykorzystaniu usług ekosystemów.