Patronat Ministra Środowiska

Budowa Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność została w 2015 roku objęta honorowym patronatem Ministra Środowiska oraz została poparta przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

In 2015 the Polish Business and Biodiversity Platform was granted the honorary patronage of the Minister of the Environment and was supported by the General Director for Environmental Protection.