Członkostwo w Unijnej Platformie Biznes i Bioróżnorodność

Polska Platforma Biznes i Bioróżnorodność od 2015 roku jest oficjalnym członkiem Unijnej Platformy Biznes i Bioróżnorodność o statusie platformy narodowej.

The Polish Business and Biodiversity Platform is an official member of the EU Business and Biodiversity Platform with the status of a national platform.