Czym zajmuje się Polska Platforma Biznes i Bioróżnorodność?

Główne obszary zainteresowania:

  1. Uczestniczymy w pracach organizacji i struktur europejskich i międzynarodowych poświęconych propagowaniu idei ochrony bioróżnorodności wśród przedsiębiorców.
  2. Gromadzimy informacje na temat nowych regulacji, trendów i rozwiązań mających na celu integrację tematyki bioróżnorodności z działalnością przedsiębiorców.
  3. Opracowujemy analizy i raporty dotyczące oceny aktualnej i projektowanej legislacji i trendów w zakresie bioróżnorodności mających znaczenie strategiczne dla danego sektora lub branży.
  4. Rozpowszechniamy i propagujemy wiedzę o zrównoważonych modelach biznesowych i nowych regulacjach dotyczących bioróżnorodności wśród przedsiębiorców w Polsce.