Polskie Forum Biznes i Bioróżnorodność

Polskie Forum Biznes i Bioróżnorodność jest wydarzeniem cyklicznym.

To wydarzenie, w którym przedstawiciele największych międzynarodowych korporacji oraz polskich firm będą dyskutować na temat włączenia bioróżnorodności do strategii firm oraz nowego modelu biznesowego.