Pierwsze Polskie Forum Biznes i Bioróżnorodność

Pierwsze Polskie Forum Biznes i Bioróżnorodność,  noszące tytuł „Inteligencja Ekologiczna w Biznesie”, odbyło się w Warszawie 16 czerwca 2015 r. Forum zgromadziło przedstawicieli instytucji publicznych, najwyższą kadrę menadżerską największych polskich i międzynarodowych korporacji, jak również przedstawicieli polskich i europejskich instytucji finansowych. Wśród gości honorowych Forum byli Maciej Grabowski, Minister Środowiska, Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody i Laure Ledoux, Deputy Head of Biodiversity Unit, DG Environment, przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Forum zainaugurowało działalność Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność, platformy oferującej biznesowi specjalistyczne, wieloaspektowe wsparcie prawne we wdrażaniu nowego modelu biznesowego, uwzględniającego bioróżnorodność oraz usługi ekosystemowe. Polska Platforma B@B jest członkiem Unijnej Platformy B@B (EU B@B Platform) i Partnerem Globalnym Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej (CBD GP) .

Europa i świat otwierają nowy rozdział w ochronie przyrody, który zaczyna się od dwóch słów: „biznes i bioróżnorodność”. Uwaga instytucji unijnych i międzynarodowych, polityków oraz kadry zarządzającej największych firm na świecie przesuwa się w stronę bioróżnorodności – czynnika, który nie dostrzeżony w porę, stanowić może ogromne ryzyko dla działalności firmy, natomiast sam w sobie niesie olbrzymi potencjał i możliwość generowania zysków i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

W trakcie Forum wystąpili przedstawiciele zarządów firm różnych sektorów i branż z Polski i ze świata prezentując najlepsze przykłady wykorzystania bioróżnorodności w strategii swoich firm. Wśród nich byli Jim Rushworth, Vice President Environment & Public Affairs Quarries, Aggregates & Concrete, Lafarge; Christoph Sikora, General Manager Central Europe Dow Austria GmbH. O aspekcie włączania bioróżnorodności i usług ekosystemowych do strategii firm z perspektywy instytucji finansowych mówił Robert Adamczyk, Senior Environmental Advisor, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Wprowadzeniem do dyskusji  dlaczego bioróżnorodność jest głównym motorem gospodarki był wykład profesora Mike’a Rosenberga z IESE Business School, tegorocznego lidera rankingu Financial Times w kategorii executive education na świecie.

Forum dało też unikalną możliwość prezentacji przykładów najlepszych dokonań wykorzystania bioróżnorodności jako partnera biznesowego. Panel zamykający Forum, w którym wzięli udział przedstawiciele największych spółek: Wiesław Piłat, Wiceprezes ds. Operacyjnych i Dyrektor Zarządzający Polmos Belvedere Vodka Distillery, Departament Ochrony Środowiska LVHM;  Piotr Kania, Dyrektor Zarządzający UTC Building & Industrial Systems Poland UTC, Mat Roberts Dyrektor Sustainability Strategy Interserve PLC, Maciej Nowakowski, Dyrektor, Departament Geologii i Poszukiwań, PGNiG SA i Robert Adamczyk  Senior Environmental Advisor EBOR, potwierdził, że bioróżnorodność to kwestia biznesowa, która może dawać firmom zdecydowaną przewagę konkurencyjną.

Podczas Forum rozpoczęliśmy w Polsce prawno-ekonomiczną dyskusję na temat efektywnego wykorzystania aspektu bioróżnorodności w biznesie. Tym samym polski biznes dołączył do globalnej dyskusji o środowisku nie wyłącznie w tradycyjnym kontekście spełniania wymogów prawa ochrony środowiska, ale jako potencjalnego źródła przychodów czy możliwości znacznego obniżania kosztów operacyjnych.

Partnerami Pierwszego Polskiego Forum Biznes I Bioróżnorodność był Polski System Recyclingu Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., jak również Centrum Wina. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Grupa PTWP S.A. – organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wydawca Nowego Przemysłu.